Välkommen till PicassoPosten.
 
 I dagarna har uppsatta konstvetare och konstakademiker
 kunnat kostatera att även primitiva människor med lägre
 medvetande och uppfattningsförmåga kan lära sig förstå
 och utöva konst.
 Uttalandet baseras på en närmare studie av en motarbetare
 på ett lokalt energibolag. Hedningen ifråga har våldsamt
 missanpassande antisociala tendenser, speciellt vad gäller
 valigt sunt bondförnuft och överdrivet munväder.
 
 Den senaste tiden har individen dock börjat utöva oljemålning.
 Han har målat raka streck i en gul nyans mellan hemmet och
 arbetet.Strecken är oftast målade på höger körbana , och
 vid rödljus och korsningar har stora gula cirklar målats.
 Färgen är av fabrikat BP och av kvalitet SAE 20-50, hur många
 kubikmeter som använts är fortfarande okänt, men greenpeace
 har förberett en stämning ryktas det om.
 
 /P Picasso.