Livscykelanalys rörande befruktad flygaska.
En seriös studie av Docent Maja och överdoktor Pelle


Nyligen ställda frågor rörande texten med "Befruktad flygaska" som återfinns i kraftverkets flygaskeutmatning har föranlett oss att göra en komplett beskrivning och analys för att klarställa alla eventuella undranden.

Flygaskor är en mikroskopisk livsform som funnits så länge människan eldat med fastbränsle eller kanske ännu längre. Under mikroskop framträder tydligt att askorna är tvåkönade och därmed uppdelade i honaskor och hanaskor. Båda är bevingade för att göra luftburen förflyttning möjlig. Befruktning sker genom sporer.
Var god se bilder.Honaska.
Honaskorna har mjuka former samt förföriska ögonfransar för att kunna förföra hanaskorna, vilket förmodligen är vädligt lätt då de i princip hoppar på vad som helst. Honaskorna är naiva i sin tro på att hanaskorna ska vara svaret på alla deras önskningar. Men då hanaskorna i princip bara duger till att tillverka asksporer så ställer de mestadels istället bara till problem. Honaskorna gör alltså aldrig sällan mer än ett närmande.Hanaska.
Hanaskorna eller Bad hanaskorna är mer kantiga till formen och har ett argt utseende för att locka till sig honaskor. Förutom sporproduktion lider de av pollenallergi och är nog ganska ömkliga då man tänker efter.

I vår närhet delar askorna upp sig i de olika silosarna. Vad som får dem att dela upp sig är ännu inte riktigt känt. Det ryktas dock om att det luktar Elloskatalog i den ena silon men inte den andra.

Asksilosarna.Den ovan omtalade befruktningen sker i vår så kallade cementblandare där även vatten tillsätts. Troligen för att sporerna ska flyta bättre.


Blandaren.

Efter den akten har båda könen tagit ut sig så pass att de allra flesta dör. Passande nog transporteras de därefter med lastbil till Gävle för en sista vila.

Lastbil. En scania ser ni väl

Lyckligtvis torkar en del av askan under transport varvid tusentals befruktade sporer far iväg med vinden. Med lite tur tas sedan upp i träd via rotsystemet och sätter sig sedan i grenen där de föräggas.

Ägg i träd och senare en torvbrikett.I vårt fall kommer äggen tillsammans med bränslet in i pannan där den höga tempraturen får dem att kläckas.
Då askor är väldigt vilda som barn och dessutom i frånvaron av föräldrar så blir det sånt bråk och stoj att friktionsvärmen dem imellan får temperaturen att stiga till långt över tusen grader.
I katalysatorns strama linjer formas dock askorna till fromare individer och resan fram till elfiltret blir jämförelsevis lugn.
Då askor möjligen lider av elallergi undviker de dom strömförande plåtarna och söker sig istället mot botten.
Och där börjar vår livscykel om.

Asksilosarna.


En bieffekt av att andas in asksporer och flygaska drabbar förare av askbilar.

Gängse chaufför.

Chauffören på bilden inandas en spor och vanliga biverkningar av detta (mycket vanligt bland chaufförer) är stress tjurighet skallighet och bukfetma.