UEAB:s firmacompaq gör-det-själv guide.


Symptom:
Diskettstationen fungerar inte.

Lösning:
Chipselecten måste köras genom en 74HCT138 för att undvika switchinterference.
Gör man inte det kan man även få problem med multidynamisk parallellaccess
vilket kan resultera i strömstörningar på e-mailen. Switchinterference kan
därför orsaka transientintermodulationsdistorsion i statusdioderna på modemet.
Detta märker man när www.datorbutiken.com klagar på ens emailadress.
En klok sak kan också vara att reversera waitstatarna i cmosen för att
förhindra parallellseriell multigradeaccess i VL-bussflashen.
Struntar man i det samtidigt som man står i drag blir man förkyld.
Detta gäller förstås inte om man har JPEG-reduceringsfaktorn satt utanför
adresserbart minnesområde. Men det vet väl alla.
Sen har vi ju problemet med att Intel har AX - DX, 68k t.ex har ju D0-D7. Detta
kan lätt åtgärdas genom att sätta en 10pF tantalkonding över ben 20 och 22 på
CPUn. Denna åtgärd gör att det interna stackspillet kan reduceras till både SCSI-2
cachar och tripolära EMM386-funktioner.
Om multi-IRQ-vektorerna ställer till konvergens i hubbarna måste man också ta
hänsyn till WAP-faktorn.
WAP-faktorn brukar vanligtvis vara låg med tanke på välkalibrerade
interpolationsservrar, detta tack vare utnyttjandet av bresenbahms bredbandsalgoritm. 
Folk i branschen tycker dock att man ska satsa på WAP i stället för DMA-buss.
DMA-bussen har sina nackdelar när man kommer upp över 8000 varv på stående.
Det har med tiden visat sig att när vissa gamla P75:or varit svårstartade får man
använda s.k. startspray för logikkretsar, även kallat 5-56. Detta smörjer
digitalflödet från botten och frigör gammal programkod som kan ha fastnat i
kopparsvackorna.
En positiv bieffekt med 5-56 är att IO-taskswitchingen ökar, vilket bäddar för 
en hög och jämn prestanda i t.ex. CAD-program.

Alternativ lösning:
Lämna in skrotet.
/IT-support.