Varför blir man kaffesugen?

Tes:
I alla tider har människan dyrkat och tillbett ikoner, gudabilder
och heliga platser för att via dem komma närmare eller i kontakt
med den gud eller motsvarande som är föremålet för deras tro
och religiösa övertygelse.

I dagens moderna industri och IT-samhälle har denna uppvaktning
istället vänts mot kaffeautomater. När dagens arbetande människa
känner sig trött,orolig, sugen eller på annat sätt känner att själen
inte kan få ro,går människan till kaffeautomaten och trycker ut
en mugg livssprakande brygd som sjuder av spirituellt koffein och 
andlig energi, och blir därmed tillfredsställd för en stund.

Detta har i vårt samhälle accepterats i det tysta, men i det
mer religionsliberala landet USA har new-age rörelser och
frikyrkor hoppat på denna våg. Det största exemplet på detta
är SUN microsystems i Silicon Valley som släppt programspråket
Java.

Slut tes.