Välkommen till meritnytt.


Denna gång kan meritnytt som första nyhetsblad
nådgonsin publicera fotodokument rörande farsoten merit.
Bilderna är tagna av docent Kurt Stryknin som arbetar
på Uppsala akademiska sjukhus. 

Kurt forskar vidare i ämnet trots fara för sitt eget liv. 


/Lasse & Thomas
Fotodokument.