Välkommen till meritnytt.

I och med att järnridån föll för några år sedan har
det nu kommit fram att f.d Sovjetunionen hade en
avsevärd produktion av kemiska och biologiska vapen.

Det värsta vapnet av alla är den s.k. Meritmolekylen.
Denna mycket speciella sorts molekyl hittades på havsbottnen 
av en atomubåt år 1979. Molekylen fängslades och fördes till 
ett forskningscenter i Kraschnåyarsk i den Sibiriska regnskogen.

Der ryska atomfysikerna kunde konstatera följande:
Molekylen följer inga atomfysiska regler utan gör lite som
den själv vill. Den påminner till formen om en säck potatis
(bintje) eller kanske en concorde. Färgen är svagt rödgrönblå
med olikfärgade prickar.
Molekylen utsöndrar ibland krafig neutronstrålning på torsdagar
samt att den inte är anträffbar på tisdagar klockan två.
Den 37:e Januari firar molekylen nationaldag.

Vilka atomer molekylen består av vet man ännu inte, men man
misstänker att atomerna hålls ihop både med hjälp av
ett gemensamt elektronmoln och UHU limstift.

Molekylen är enormt hälsovådlig, detta konstaterades
vid en meritmolekylläcka år 1986 då samtliga forskare
helt plötsligt började föra register, för att sedan
åka på konferens på Nya Guinea.

Detta fick till följd att Sovjets program för biologisk
och kemisk krigsföring avslutades. Istället så startade,
som en spin-off,ett program för biologisk och kemisk 
registerföring.

/Lasse&Thomas