Gokväll hobbymekare och snigelodlare.

Idag har projekt "Självmordstraktor x2" förverkligats. "x2" åsyftar hastigheten.
Hastigheten ökades genom att först ruska liv i diffen, för att sedan låsa fast den
vänstra utgående axeln så att den ej kan bringas i rotation. Därefter dras sprinten
ut ur hjulet på samma sida så att frihjul uppstår.
I och med diffens åverkan på materien kommer då det mostående hjulet att rotera
med dubbel hastighet.

Funkis. Men två gånger kom snuten förbi, och båda dessa gånger klarade jag mig
pga lokalt fordonshaveri. Det var så att rörtången som användes för axellåsning
envisade sej med att ramla av. Vänster bakhjul led likaså av samma symptom.
Den som överlever får se hur det slutar.

/P